Πολιτική επιστροφών – αλλαγών

Πολιτική επιστροφών – αλλαγών

Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση (δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την παράδοση)

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή, ήτοι να ακυρώσει τη συναλλαγή αγοραπωλησίας πριν λάβει τα αγορασθέντα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει αίτημα ακύρωσης στο info@ bijouxbijoux.gr. Το bijouxbijoux θα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον πελάτη (εφόσον το προϊόν/προϊόντα έχουν πληρωθεί), μόνο εφόσον το (αγορασθέν) προϊόν / (αγορασθέντα) προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στην επιχείρηση ταχυαποστολής (courier) για παράδοση στον Πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον πελάτη. Εάν τα προϊόντα έχουν ήδη δοθεί στην επιχείρηση ταχυαποστολής τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή των προϊόντων κατά τους κατωτέρω όρους.

Αλλαγή των προϊόντων μετά την παράδοση

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την πραγματοποιηθείσα αγορά, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης θα πρέπει να μας ενημερώσει:
α) με ηλεκτρονικό μήνυμα – e-mail στο info@bijouxbijoux.gr ή
β) τηλεφωνικά στο 6908686650

ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του, το οποίο και θα μας αναφέρει.
Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά, με e-mail, να προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής (για την πληρωμή της διαφοράς).
Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν δεν γίνεται επιστροφή ή συμψηφισμός χρημάτων με τα έξοδα αποστολής.

  • Για κάθε προϊόν για το οποίο ζητείται αλλαγή, ο Πελάτης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του την απόδειξη αγοράς.
  • Τα έξοδα αποστολών και αντικαταβολής επιβαρύνουν τον Πελάτη.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συσκευασία του προϊόντος που επιστρέφεται. Η συσκευασία θα πρέπει να εξασφαλίζει την άρτια μεταφορά του προϊόντος (ειδικός φάκελος για εύθραυστα με αεροπλάστ ώστε να το παραλάβουμε στην αρχική του κατάσταση. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία (θήκη, πουγκάκι κτλ) μαζί με τα προστατευτικά και τα καρτελάκια, εφόσον υπήρχαν. Εάν κάποιο προϊόν φτάσει σε εμάς με οποιαδήποτε φθορά ή με ελλιπή συσκευασία (σκισμένα προστατευτικά, αφαιρεμένα καρτελάκια κτλ) δεν θα είναι εφικτή η αλλαγή του. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν θα επιστρέφεται στον Πελάτη με δικά του έξοδα αποστολής.

Η αποστολή των προϊόντων προς αλλαγή θα πρέπει να γίνει στη διεύθυνση που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

Επιστροφή Προϊόντων μετά την παράδοση (Δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παράδοση)

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε, έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που θα αγοράσει και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος. όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση). Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail στο info@bijouxbijoux.gr, ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν του πληρωθέντος τιμήματος.
Μόλις το bijouxbijoux λάβει αίτημα επιστροφής χρημάτων και εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πιστώσει την πιστωτική κάρτα/ paypal του Πελάτη με το σχετικό ποσό ή θα κάνει κατάθεση σε λογαριασμό του Πελάτη.Για την επεξεργασία του αιτήματος και την πραγματοποίηση της πιστωτικής εγγραφής απαιτούνται συνήθως 7 εργάσιμες ημέρες. Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μόλις έχει γίνει η πλήρης επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής/αλλαγής. Στην περίπτωση που προβλέπεται ανωτέρω που το bijouxbijoux δικαιούται αποζημίωση για ελαττώματα των επιστραφέντων προϊόντων θα έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει το σχετικό ποσό της αξιούμενης αποζημίωσης με το προς επιστροφή τίμημα.

Για κάθε προϊόν για το οποίο ζητείται επιστροφή, ο Πελάτης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του την απόδειξη αγοράς.

Κάθε αίτημα για επιστροφή προϊόντος πρέπει να αποστέλλεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Το κόστος αποστολής των προς επιστροφή προϊόντων το αναλαμβάνει ο Πελάτης.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συσκευασία του προϊόντος που επιστρέφεται. Η συσκευασία θα πρέπει να εξασφαλίζει την άρτια μεταφορά του προϊόντος (ειδικός φάκελος για εύθραυστα με αεροπλάστ ώστε να το παραλάβουμε στην αρχική του κατάσταση. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία (θήκη, πουγκάκι κτλ) μαζί με τα προστατευτικά και τα καρτελάκια, εφόσον υπήρχαν. Εάν κάποιο προϊόν φτάσει σε εμάς με οποιαδήποτε φθορά ή με ελλιπή συσκευασία (σκισμένα προστατευτικά, αφαιρεμένα καρτελάκια κτλ) δεν θα είναι εφικτή η επιστροφή χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν θα επιστρέφεται στον Πελάτη με δικά του έξοδα αποστολής.

Η αποστολή των προϊόντων προς επιστροφή θα πρέπει να γίνει στη διεύθυνση που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το bijouxbijoux δικαιούται να θεωρήσει ότι το δικαίωμα επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα, και συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή, ή (ιδίως στην περίπτωση προϊόντων που δεν επιστρέφονται άθικτα, που έχουν φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί) να μη δεχθεί την επιστροφή .

Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων

Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει άμεσα τα προϊόντα που παρέλαβε. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν φτάσει σε αυτόν με κάποιο ελάττωμα, έχει την υποχρέωση να μας ενημερώσει άμεσα (εντός 24 ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) με ηλεκτρονικό μήνυμα – e-mail στο info@bijouxbijoux.gr ή
β) τηλεφωνικά στο 6908686650

Η αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων γίνεται δωρεάν.

Για κάθε προϊόν για το οποίο ζητείται αντικατάσταση, ο Πελάτης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του την απόδειξη αγοράς.

Η αποστολή του προϊόντος προς αντικατάσταση πρέπει να γίνει εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος

Τα έξοδα αποστολών δεν επιβαρύνουν τον Πελάτη. Η επιστροφή γίνεται με ΕΛΤΑ COURIER κατόπιν επικοινωνίας.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συσκευασία του προϊόντος που επιστρέφεται. Η συσκευασία θα πρέπει να εξασφαλίζει την άρτια μεταφορά του προϊόντος (ειδικός φάκελος για εύθραυστα με αεροπλάστ ) ώστε να το παραλάβουμε στην αρχική του κατάσταση. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία (θήκη, πουγκάκι κτλ) μαζί με τα προστατευτικά και τα καρτελάκια, εφόσον υπήρχαν. Εάν κάποιο προϊόν φτάσει σε εμάς με οποιαδήποτε άλλη φθορά πέραν της αναφερθείσας ή με ελλιπή συσκευασία (σκισμένα προστατευτικά, αφαιρεμένα καρτελάκια κτλ) δεν θα είναι εφικτή η αντικατάστασή του.

Η αποστολή των προϊόντων προς αντικατάσταση θα πρέπει να γίνει στη διεύθυνση που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

Μάθετε νέα για προσφορές και διαγωνισμούς!

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Το bijouxbijoux χρησιμοποιεί τα στοιχεία που του δίνετε μόνο για να έρθει σε επαφή μαζί σας